सुझाप सल्लाह

सम्पर्क ठेगाना

रेडियो सखी ९८.८ मेगहर्ज
Gauriganga Municipality-8, Masuriya, Sajha Bazar, Kailai

फोन : +977-91-401075
इमेल : sakhiradio@gmail.com
वेभसाइट : www.radiosakhi.com.np